Sygnalizacja włamania i napadu

Podstawowym systemem zabezpieczeń elektronicznych zapewniającym bezpieczeństwo w obiektach jak i na terenach zewnętrznych. System ma za zadanie wykryć sytuacje niepożądane, próbę włamania lub sabotażu. Sygnały alarmowe mogą być przekazywane drogą telefoniczną, radiową lub poprzez Internet. Jedną ze skuteczniejszych możliwości jest posłużenie się siecią telefonii komórkowej. Odbiorcą sygnałów alarmowych mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i specjalistyczne Agencje Ochrony.System to instalacja elektryczna oraz zespół urządzeń służących do wykrywania i sygnalizowania nienormalnych warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa w tym wykrywania i sygnalizowania obecności, wejścia lub próby wejścia osoby nieuprawnione do obiektu dozorowanego.

Często dodatkowym elementem do Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu jest system antynapadowy. Takie rozwiązanie to typowe systemy monitoringu realizowane w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego który powoduje uruchomienie systemu alarmu napadu – cichy alarm, wezwanie ochrony.

sniw2_resize
W skład systemów alarmowych wchodzą:

  • centrala alarmowa („serce” całego systemu) + zasilacz i akumulator,
  • klawiatura alarmowa (inaczej zwana manipulatorem kodowym, za pośrednictwem tego urządzenia użytkownik komunikuje się z centralą, błędnie potocznie nazywana szyfratorem),
  • różnego typu czujki i detektory,
  • sygnalizatory (urządzenia akustyczne lub akustyczno-optyczne sygnalizujące zadziałanie systemów alarmowego – alarm, sabotaż itp.),
  • dialer telefoniczny (urządzenie przekazujące informacje na temat stanu systemu – alarm, załączenie/wyłączenie czuwania – za pomocą sieci telefonii stacjonarnej)
  • moduł GSM (urządzenie przekazujące informacje na temat stanu systemu – alarm, załączenie/wyłączenie czuwania – za pomocą sieci komórkowej GSM + raport)
  • radiopowiadomienie (urządzenie przekazujące informacje na temat stanu systemu – alarm, załączenie/wyłączenie czuwania – na odległość do kilkunastu kilometrów, za pomocą fal radiowych),
  • radiolinia (nadajnik z pilotami umożliwiającymi załączenie/wyłączenie czuwania, wyzwolenie opóźnienia na wejście do obiektu, wyzwolenia sygnału alarmu napadowego itp.),
  • blokady (urządzenia uniemożliwiające kradzież, dostęp lub ucieczkę).