Sygnalizacja ppoż, oświetlenie awaryjne i detekcja gazów

Jest to jeden z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a także zgromadzonych w obiektach dóbr. Czujka dymu

Zbiór kompatybilnych elementów, które tworząc wspólnie instalację o określonej konfiguracji, są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości.

Oświetlenie awaryjne stosowane jest podczas awarii zasilania urządzeń oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne korzysta z niezależnych źródeł zasilania, dzięki czemu działa w czasie braku zasilania podstawowego.

Oświetlenie ewakuacyjneoa2W naszej ofercie znaleźć mogą państwo wiele rodzajów systemów oświetlenia awaryjnego jak i ewakuacyjnego. Gwarantujemy, że wykonana przez nas na podstawie uzgodnionego projektu instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego spełnia wszelkie wymogi przepisów elektrotechnicznych oraz budowlanych, a prowadzony przez nas serwis i kontrola zapewniają nieprzerwaną gwarancję poprawności działania, a zatem i bezpieczeństwa w miejscu montażu.