Kontrola dostępu

Systemy kontroli dostępu (KD) mają na celu ograniczenie dostępu osób niepowołanych (całkowite lub w określonym czasie) do pomieszczeń, stref, obiektów czy parkingów poprzez montaż elementów zaporowych (drzwi ze zworą elektromagnetyczną czy elektroazaczepem, drzwi z zamkiem elektrycznym lub elektromotorycznym, szlabany, bramki uchylne, bramki szybkobieżne, kołowroty, bramy przesuwne, uchylne, roletowe) oraz urządzenia identyfikującego, np. czytnika kart, czytnika biometrycznego który weryfikuje użytkownika. Ponadto systemy KD mogą realizować szereg dodatkowych funkcji, takich jak elektroniczna identyfikacja osób, kontrola obecności użytkownika w danej strefie, rejestracja czasu pracy itp.

Systemy KD zintegrowane z zainstalowanym systemem sygnalizacji pożaru umożliwiają sprawną ewakuację ludzi w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego.