Czujki izotopowe

Nasza Firma jako jedna z niewielu na śląsku prowadzi obsługę izotopowych czujek dymu. Posiadamy zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na montaż, demontaż, sprawdzanie szczelności urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrót tymi urządzeniami a także możliwość utylizacji.

    Realizujemy następujące prace związane z izotopowymi czujkami dymu:

  • montaż izotopowych czujników dymu
  • demontaż izotopowych czujników dymu
  • badanie szczelności izotopowych czujników dymu
  • transport i utylizację
  • przechowanie tymczasowe w magazynie

Jeżeli na obiekcie znajdują się urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze skontaktuj się z nami. Zaoferujemy profesjonalną pomoc w tym zakresie.Odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania związana z izotopowymi czujnikami dymu ponosi właściciel/administrator obiektu w którym urządzenia te zostały zamontowane.